WATERBOUWWERKEN

BAGGERWERKEN

De voorbije 10-tal jaren heeft ons bedrijf sterk geïnvesteerd in de aankoop van duwbakken en pontons. Mede door deze investeringen is ons marktaandeel sterk gestegen in het kleinschalig en middelgroot baggerwerk. Alle baggerwerktuigen kunnen uitgerust worden met de meest moderne GPS-systemen zodat wij uiterst nauwkeurig te werk kunnen gaan.

BESCHOEIINGSWERKEN

Sedert meer dan 60 jaar is één van de hoofdactiviteiten van ons bedrijf het plaatsen van talud en oeverversterkingen, zowel voor de openbare als privésector. Mede door onze eigen import van schanskorven en hardhout kunnen wij deze werken uitvoeren aan uiterst voordelige prijzen. Uiteraard behoren uitvoeren met eik, naaldhout, wilgentakken, riettegels en bio-degradeerbare materialen ook tot de mogelijkheden.

GRONDWERKEN

Voor het uitvoeren van allerlei grondwerken beschikt ons bedrijf over een 30-tal graafmachines tussen 5 en 52 ton, al dan niet uitgerust met een verlengde graafarm. Hierdoor kunnen wij voor elke opdracht de meest aangepaste machine inzetten. Een ervaren team van machinisten zorgt voor een feilloze uitvoering. Voor het afvoeren van de uitgegraven gronden kunnen wij beroep dan op diverse vrachtwagens (6x6-oplegger, 8x8, 6x6) of zware landbouwtractoren met gronddumpers. Wanneer er dient gewerkt te worden in zeer drassige of ecologisch waardevolle gebieden worden onze rupsdumpers met draaiende bovenwagen ingezet. Desgewenst kunnen wij onze zware rijplaten (4500 m² type 5000 x 2000 x 15 mm) voorzien om de structuur schade tot een minimum te herleiden.